FAQs Complain Problems

News

बनेपा नगरपालिका भित्रका अपाङ्गता भएका व्यक्त्तिहरूले आफ्नो वडाको सिफारिस लिइ नगरपालिकावाट अपाङ्गता परिचय पत्र लिनु हुन अनुरोध गरिन्छ । हाल सम्म यो परिचय पत्र लिनेहरूको संख्या रातो(क) ११२,निलो(ख) १९७,पहेलो(ग) ४९,सेतो(घ) १९ जना