FAQs Complain Problems

News

पशुपंक्षि सेवा शाखा

 पशुपंक्षि सेवा शाखा

कार्यरत कर्मचारीहरू

क्र.स. नाम थर पद कार्यक्षेत्र सम्पर्क नम्बर इमेल ठेगाना सेवा
चिरञ्जिवि शर्मा पशु चिकित्सक बनेपा नगरपालिका ९८४१२७६५६८ sharma.chiranjibi@gmail.com स्थायी
आशिष थापा पशु चिकित्सक .बनेपा नगरपालिका     करार
राम सुन्दर सापकोटा पशु सेवा प्राविधिक बनेपा नगरपालिका ९८४१४३३३८८   स्थायी
होम बहादुर थापा पशु सेवा प्राविधिक ४ नं. वडा कार्यालय(सेरा) ९८६२२९९०६२ hombthapa7@gmail.com स्थायी
गंगा प्रसाद दाहाल कार्यालय सहयोगि ४ नं. वडा कार्यालय ९८४१५८५४५०   स्थायी
पवन कुमार के.सी. ना.प.स्वा.प्रा. १० नं. वडा कार्यालय ९८४१२७७७१५   करार
भुवन थापा प्राविधिक बनेपा न.पा.     करार
उमेश घिमिरे ना.प.स्वा.प्रा. २ नं. वडा कार्यालय ९८५११२२२५२   करार
कान्ता सार्की ना.प.स्वा.प्रा. १२ नं. वडा कार्यालय ९८०८५४६०९२   करार

  • छाडा कुकुर बन्ध्याकरण गर्ने बारे सूचना !