FAQs Complain Problems

News

कृषि शाखा

कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण

क्र.सं. नाम थर पद सम्पर्क नंम्बर इमेल ठेगाना
  कृषि प्रसार अधिकृत    
बच्चु बहादुर कार्की कृषि प्रसार अधिकृत ९८५११७२६९१  
कमला हुमागाइ ना.प्रा.स. ९८४१४९१११९  
मिना घर्ती प्राविधिक