FAQs Complain Problems

News

बनेपा नगरपालिकाको नगरपरिषदद्धारा मिति २०७३।९।२९ मा स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम

बनेपा नगरपालिकाको नगरपरिषदद्धारा मिति २०७३।९।२९ मा  आ.व.२०७४।०७५ का लागि स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम अन्तर्गत

  • कर दरहरु
  • ठुुला पूर्वाधार सम्बन्धी योजनाहरु

                           र

  • सामुुदायिक विकास सम्बन्धी कार्यक्रमहरु