शिक्षा शाखा

कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण

क्र.सं. नाम थर पद सम्पर्क नम्बर र्इमेल ठेगाना
शिवराज  त्रिपाठी शाखा अधिकृत/विद्यालय निरीक्षक ९८४१८९८४२२ shivarajtripathee1979ad@gmail.com


  • २०७४ सालमा हुने अाधारभूत तह(कक्षा ८) को अन्तिम परीक्षा संञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धमा । (विस्तृत जानकारीकोलागि तलको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस ।)

  • कक्षा ८ को अन्तिम परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन कार्यविधि, २०७४ (विस्तृत विवरण हेर्न तलको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस ।)