तलब भत्ता, मुल्यांकन, पापु नपुग रकम तथा वाविके पिसिइफ निकासा, विवरण २०७५(शिक्षा शाखा)

तलब भत्ता विवरण
निरन्तर विद्यार्थी मूल्यांकन, पापु नपूग रकम तथा वाविके पिसिइफ निकासा विवरण
मुल्यांकन निकासा विवरण
पापुको नपुग रकम निकासा विवरण

बनेपा नगरपालिका अनतर्गत सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीहरूको जेष्ठ र अाषाढ महिनाको तलब भत्ता, मुल्यांकन, पापु नपुग रकम तथा वाविके पिसिइफ निकासा विवरण २०७५