FAQs Complain Problems

तपार्इलाइ हाम्रो Website कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
30% (22 votes)
राम्रो
29% (21 votes)
ठिकै
26% (19 votes)
नराम्रो
15% (11 votes)
Total votes: 73