FAQs Complain Problems

समाचारः

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

सुरक्षा सेवा उपलब्ध गर्ने सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान । (२०७७।०३।०७)

शाैचालय दस्तुर उठाउने सम्बन्धी बोलपत्र आब्हानको सूचना ! (२०७७।०२।३२)

क्वारेन्टाइनमा रहने व्यक्तिहरूका लागि खाजापानी तथा खानाको आपूर्ति गर्न चाहने फर्मले दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना(२०७७।०२।२९)

क्वारेन्टाइनमा रहने व्यक्तिहरूका लागि खाजापानी तथा खानाको आपूर्ति गर्न चाहने फर्मले दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना

Pages