FAQs Complain Problems

समाचारः

सम्पर्क इमेल

Email Address:

बनेपा नगरपालिका:

प्रशासन शाखाःbanepa66@gmail.com

सूचना प्रविधि शाखाः banepamun@gmail.com, ito.banepamun@gmail.com, ict.banepamun@gmail.com, info@banepamun.gov.np

योजना तथा प्राविधिक शाखाः bhujelsangam17@gmail.com, hyojuchandanwork@gmail.com

लेखा शाखाः humagainbinod2014@gmail.com

कानून शाखाः bnp.legalsection@gmail.com

स्वास्थ्य शाखा: hs.banepamun@gmail.com

शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखाः siksasakha877@gmail.com

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखाः bijayasubedi27@gmail.com

समाज कल्याण शाखाः mohan.lazu@gmail.com

सहकारी शाखाः dineshpokharel89@gmail.com

कृषि शाखाः banepakrisi@gmail.com

पशुपन्छी शाखाः ramsundar202020@gmail.com

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमः shantakunwar2073@gmail.com

मेडपा शाखाः ramtelbt@gmail.com

वडा कार्यालयहरू:

w1banepamun@gmail.com, w2banepamun@gmail.com, w3banepamun@gmail.com, w3banepamun3@gmail.com, w4banepamun@gmail.com, nala4.banepa@gmail.com, w5banepamun@gmail.com, w6healthbnpp@gmail.com, w7banepamun@gmail.com, w8banepamun@gmail.com, w9banepamun@gmail.com, w10banepamun@gmail.com, w11banepamun@gmail.com, w12banepamun@gmail.com, w13banepamun@gmail.com, w14banepamun@gmail.com

वडागत स्वास्थ्य सस्थाहरूः

w1healthbnp@gmail.com, w2healthbnp@gmail.com, w02healthbnp@gmail.com, w3healthbnp@gmail.com, w4healthbnp4@gmail.com, w5healthbnp@gmail.com, w6healthbnp@gmail.com, w7healthbnp@gmail.com, w8healthbnp@gmail.com, w9healthbnp@gmail.com, w10healthbnp@gmail.com, w11healthbnp@gmail.com, w12healthbnp@gmail.com, w13healthbnp@gmail.com, w14healthbnp@gmail.com

 

अन्य प्रतिक्रियाको लागि तलको फर्म भर्नुहोला !