FAQs Complain Problems

समाचारः

वडा नं. ४ को कार्यालय, उग्रचण्डी, नाला

जनप्रतिनिधिहरको विवरण

क्र.सं. पद नाम थर सम्पर्क नम्बर
वडा अध्यक्ष श्यामसुन्दर श्रेष्ठ ९८५१०९५१५८
वडा सदस्य प्रेम काजी श्रेष्ठ ९८४९३१९७८७
वडा सदस्य रेशमलाल नेपाली ९८४१२२८४५८
महिला वडा सदस्य टुकमाया बजगाइ ९८४९६८४०११
दलित महिला वडा सदस्य ज्योती बोगटी ९८४९०७७२६०

कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण

क्र.सं. पद नाम थर सम्पर्क नं. इमेल ठेगाना
वडा सचिव कल्पना जोशी ९८४१०९०४८२ kalpanajoshi2010@hormail.com
सहायक कर्मचारी सरीता श्रेष्ठ ९८६१२८५९७३ misarina0598@gmail.com
कार्यालय सहयोगी गंगा पराजुली    

 

Nepali
Population: 
4544
Ward Contact Number: 
९८६१२८५९७३
Weight: 
0