FAQs Complain Problems

समाचारः

वडा नं.९ को कार्यालय, लाइकु दरवार

जनप्रतिनिधिहरको विवरण9

क्र.सं. पद नाम थर सम्पर्क नम्बर
वडा अध्यक्ष नृपेश वादे ९८५१०४२६०४
वडा सदस्य रमेश साही ९८१८३४८१५५
वडा सदस्य गणेश प्रसाद सापकोटा ९८४१३७५७३८
महिला वडा सदस्य मनिषा तामाङ ९८६०६०१७१५
दलित महिला वडा सदस्य सोभा मिजार ९८६०५१२६४४

कर्मचारीहरूको विवरण

क्र.सं. पद नाम थर सम्पर्क नं.
वडा सचिव नविना खत्री ९८४११५८५३६
सहायक कर्मचारी    
कार्यालय सहयोगी विकास भोछिभोया  

 

 

Nepali
Population: 
6057
Ward Contact Number: 
९८४१४३७५७१
Weight: 
0