FAQs Complain Problems

समाचारः

वडा नं.१० को कार्यालय, पुलबजार

जनप्रतिनिधिहरको विवरण

क्र.सं. पद नाम थर समपर्क नम्बर
वडा अध्यक्ष चन्द्र बहादुर खड्का ९८४१७९५७२२
वडा सदस्य गुण राम भुजेल ९८४१९०४०४९
वडा सदस्य शुशिल थापा ९८४१४८८४०६
महिला वडा सदस्य द्रोपदा खत्री क्षेत्री ९८६९४१३७७३
दलित महिला वडा सदस्य मन मिजार ९८४१५४२९६५

कर्मचारीहरूको विवरण

क्र.सं. पद नाम थर सम्पर्क नं.
वडा सचिव सोकुल डंगोल ९८४१३४२१६५
कार्यालय सहायक सरस्वती तिमल्सिना ९८४१०९८२९७
कार्यालय सहयोगी पुर्ण बहादुर थापा  

 

 

Nepali
Population: 
7515
Ward Contact Number: 
९८४१३४२१६५
Weight: 
0