FAQs Complain Problems

समाचारः

बनेपा नगरपालिका मेलमिलाप कर्ताहरूकालागि सूचना !(पहिलो पटक प्रकाशित मिति २०७६।०३।१२)

निवेदनको ढाँचा

बनेपा नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय बनेपाको मेलमिलापकर्ता सूचीकृतका लागि र गत वर्ष सूचिकृत भएका मेलमिलाप कर्ताहरूको लागि अध्यावधिक गर्न निवेदन दिने सम्बन्धि जरूरी सूचना पहिलो पटक प्रकाशित मिति २०७६।०३।१२