FAQs Complain Problems

समाचारः

नाता प्रमाणित

लाग्ने समय: 
प्रक्रिया पुगेमा सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
निवेदन तस्तुर
आवश्यक कागजातहरु: 
  • निवेदन
  • स्थलगत सर्जमिन मुचुल्का
  • निवेदक तथा नाता प्रमाणित गर्नु पर्ने व्यक्त्तिहरूको  नागरिकता, जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता अादिको प्रतिलिपि
  • ३ प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो
  • फोटो प्रमाणित गर्नु पर्ने व्यक्त्ति स्वयं सक्कल कागजात सहित उपस्थित हुनु पर्नेछ