FAQs Complain Problems

समाचारः

धराैटी फिर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
१ दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
लेखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्क: 
धराैटी बमोजिम
आवश्यक कागजातहरु: 
  • धराैटीको सक्कली रसिद
  • घर नक्शा पास गरेको हकमा घर निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र प्रतिलिपि
  • सार्वजनिक परीक्षण गरेको प्रमाण प्रतिलिपि
  • जाँचपास तथा फरफारक सम्पन्न गरेको निर्णयको प्रतिलिपि