FAQs Complain Problems

समाचारः

जन्म दर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
प्रक्रिया पुगेमा सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
३५ दिन भित्र निःशुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 
  • सम्बन्धित बच्चाको बाबु अामाको नागरिकता
  • नियमानुसार सूचाना दिने व्यक्तिको नागरिकता
  • सूचना दिने व्यक्ति एकाघरको उमेर पुगेको मुख्य व्यक्त्ति हुनु पर्ने
  • अस्पतालमा जन्म भएको भए अस्पतालको कागजात