News and Notices

तलब भत्ता, मुल्यांकन, पापु नपुग रकम तथा वाविके पिसिइफ निकासा, विवरण २०७५(शिक्षा शाखा)

तलब भत्ता विवरण
निरन्तर विद्यार्थी मूल्यांकन, पापु नपूग रकम तथा वाविके पिसिइफ निकासा विवरण
मुल्यांकन निकासा विवरण
पापुको नपुग रकम निकासा विवरण

बनेपा नगरपालिका अनतर्गत सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीहरूको जेष्ठ र अाषाढ महिनाको तलब भत्ता, मुल्यांकन, पापु नपुग रकम तथा वाविके पिसिइफ निकासा विवरण २०७५

बनेपा नगरपालिका र वडा कार्यालहरूमा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीहरूको विवरण ।

बनेपा नगरपालिका र बनेपा नगरपालिका अन्वतरगतका वडा कार्यालहरूमा हाल कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीहरूको विवरण

सम्पर्क मिति तोकिएको बारे सूचना !

सूचना !

नगर प्रहरीमा भर्ना हुन अावेदन बुझाउने अावेदकहरूको लागि सम्पर्क मिति तोकिएको बारे ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता माग गर्ने सम्बन्धमा सूचना !

बनेपा नगरपालिका वडा नं. १,२,३,४,५,१०,११,१२,१३ र १४ का वडा कार्यालयहरूले अार्थिक वर्ष २०७४।७५ दोस्रो चाैमासिक सम्मको सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकम नामावली  विवरण सहित बनेपा नगरपालिकामा माग गर्नु हुन जानकारी गरार्इन्छ ।

बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक

बनेपा नगरपालिकाको नगरपरिषदद्धारा मिति २०७३।०९।२९ मा आ.ब. ०७४।७५ का लागि स्वीकृत बजेत तथा कार्यक्रम अन्तर्गत

  • कर दरहरु
  • योजना तथा कार्यक्रम एवम
  • सामुुदायिक विकास सम्बन्धी कार्यक्रमहरु

बनेपा न‍पा‍ क्षेत्रका भूकम्प पीडितहरुकाे सूची, २०७३

बनेपा न‍गरपालिका क्षेत्रका भूकम्प पीडितहरुकाे सूची, २०७३ यहां संलग्न गरिएको फाईल डाउनलोड गरि हेर्न सकिन्छ।

कार्यक्रम अधिकृतको प्रतियोगितात्मक परीक्षाका लागि स्वीकृत गरिएको पाठ्यक्रम

कार्यक्रम अधिकृतको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको परीक्षा तालिका यसै वेवसाईट र नगरपालिकाको सूचनापाटिमा सार्बजनिक गरिने छ |

आर्थिक वर्ष २०७१।०७२ को समीक्षा वैठक सम्पन्न

बनेपा नगरपालिकाको गत आर्थिक वर्ष २०७१।०७२ मा सम्पादन गरिएका विकास निर्माण लगायत अन्य कार्यक्रमहरुको समीक्षा वैठक कार्यकारी अधिकृत हुमनाथ शर्मा ढकालको अध्यक्षतामा मिति २०७२।६।२८ गते बनेपा नगरपालिकाको सभा कक्षमा सम्पन्न भयो ।

डकर्मी तालिम सम्बन्धि सूचना र भवन डिजाइनर तथा कन्सल्टेन्सी सुची दर्ता सम्बन्धि सूचना

डकर्मी तालिम सम्बन्धि सूचना र भवन डिजाइनर तथा कन्सल्टेन्सी सुची दर्ता सम्बन्धि सूचना सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि