News and Notices

बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक

बनेपा नगरपालिकाको नगरपरिषदद्धारा मिति २०७३।०९।२९ मा आ.ब. ०७४।७५ का लागि स्वीकृत बजेत तथा कार्यक्रम अन्तर्गत

  • कर दरहरु
  • योजना तथा कार्यक्रम एवम
  • सामुुदायिक विकास सम्बन्धी कार्यक्रमहरु

बनेपा न‍पा‍ क्षेत्रका भूकम्प पीडितहरुकाे सूची, २०७३

बनेपा न‍गरपालिका क्षेत्रका भूकम्प पीडितहरुकाे सूची, २०७३ यहां संलग्न गरिएको फाईल डाउनलोड गरि हेर्न सकिन्छ।

कार्यक्रम अधिकृतको प्रतियोगितात्मक परीक्षाका लागि स्वीकृत गरिएको पाठ्यक्रम

कार्यक्रम अधिकृतको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको परीक्षा तालिका यसै वेवसाईट र नगरपालिकाको सूचनापाटिमा सार्बजनिक गरिने छ |