FAQs Complain Problems

समाचारः

बनेपा नगरपालिका र वडा कार्यालहरूमा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीहरूको विवरण ।

बनेपा नगरपालिका र वडा कार्यालहरूमा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीहरूको विवरण

क्र.सं.

नाम

पद

कार्य विवरण

सम्पर्क नम्बर

र्इ. सुरेश कुमार श्रेष्ठ

शाखा प्रमुख

शाखालाइ व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाउने, योजनाहरूको अनुगमन गर्ने, नक्शा पासको अन्तिम टुंगो लगार्इ टिप्पणी पेश गर्ने, अन्य अाइपर्ने कार्य सम्हाल्ने ।

९८५११७५२००

जय प्रसाद मानन्धर

इन्जिनियर

बनेपा नगरपालिका, वडा नं.१, २, ३, ४, १२, १३ र १४  मा बन्ने संरचनाहरूको पेस भएका नक्शा चेक गरि वडामा पठाउने तथा संचालन हुने योजनाहरू चेक जाच गर्ने ।

९८५११७५०८६

सिर्मज मुस्याजु

इन्जिनियर

बनेपा नगरपालिका, वडा नं.५, ६, ७, ८, ९, १० र ११  मा बन्ने संरचनाहरूको पेस भएका नक्शा चेक गरि वडामा पठाउने तथा संचालन हुने योजनाहरू चेक जाच गर्ने  ।

९८४१४३०४६०

रामचन्द्र कर्माचार्य

जुनियर इन्जिनियर

बनेपा नगरपालिका, वडा नं.१२, १३ र १४  मा नक्शा सर्जमिन, डी.पी.सी./ निर्माण सम्पन्न चेक र वडा तथा नगर स्तरीय योजनाको सम्पूर्ण कार्य गर्ने ।

९८४१२१९६९९

प्रकाश ठकुरी

जुनियर इन्जिनियर

बनेपा नगरपालिका, वडा नं.९, १० र ११  मा  नक्शा सर्जमिन, डी.पी.सी./ निर्माण सम्पन्न चेक र वडा तथा नगर स्तरीय योजनाको सम्पूर्ण कार्य गर्ने ।

९८४१००४२११

हरि गोपाल हलुवार्इ जुनियर इन्जिनियर बनेपा नगरपालिका, वडा नं.३ र ४  मा  नक्शा सर्जमिन, डी.पी.सी./ निर्माण सम्पन्न चेक र वडा तथा नगर स्तरीय योजनाको सम्पूर्ण कार्य गर्ने । ९८५११६४४७५

बाबुकाजी रंजित

जुनियर ऒभरसियर

बनेपा नगरपालिका, वडा नं.१, २ र ५  मा  नक्शा सर्जमिन, डी.पी.सी./ निर्माण सम्पन्न चेक र वडा तथा नगर स्तरीय योजनाको सम्पूर्ण कार्य गर्ने ।

९८०३०५५९१४

केदार ढकाल

जुनियर ऒभरसियर

बनेपा नगरपालिका, वडा नं.६, ७ र ८  मा  नक्शा सर्जमिन, डी.पी.सी./ निर्माण सम्पन्न चेक र वडा तथा नगर स्तरीय योजनाको सम्पूर्ण कार्य गर्ने ।

९८४१००४४१०

विपिन दुलाल

अमिन

बनेपा नगरपालिका, वडा नं.१ देखि १४ मा बन्ने संरचनाहरूको पेस भएका नापी नक्शा चेक जाँच गर्ने र बिबादित जग्गाको सिमाङकन गर्ने । साथै सार्वजनिक जग्गा अादिको सिमांकन गरि अभिलेख राख्ने ।

९८४१५५७३५४