कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
कृष्ण धिताल कृषि प्रसार अधिकृत कृषि शाखा dhitalkrishna@gmail.com ९८५११२३८५८
मुकुन्द के.सी. प्रा.स. कृषि शाखा ९८४१७५३६६२
कमला हुमागार्इ ना.प्रा.स. कृषि शाखा ९८५१२०९९१९
मिना घर्ती ना.प्रा.स. कृषि शाखा

Pages