वडा नं. ६ को कार्यालय, बुडोल (काभ्रे क्याम्पस)

जनप्रतिनिधिहरको विवरण

क्र.सं. पद नाम थर सम्पर्क नम्बर
वडा अध्यक्ष सचितानन्द के.सी. ९८४१३७८१८५
वडा सदस्य कृष्ण मणि कुर्इकेल ९८४१४०४०३६
वडा सदस्य विष्णु नारायण श्रेष्ठ ९८४१४३१८८७
महिला वडा सदस्य - -
दलित महिला वडा सदस्य सविना परियार ९८०३४८०१२३

 

Undefined