वडा नं. ५ को कार्यालय, काथु गणेशस्थान

जनप्रतिनिधिहरको विवरण

क्र.सं. पद नाम थर सम्पर्क नम्बर
वडा अध्यक्ष बलराम अधिकारी ९८५१११७४३९
वडा सदस्य राजकुमार भालु ९८०११७७८८७
वडा सदस्य सागर मानन्धर  ९८०८९५९५१९
महिला वडा सदस्य उमा बैद्य ९८४११०४०६०
दलित महिला वडा सदस्य ज्ञानु मिजार ९८०३९२००२६

कर्मचारीहरूको विवरण

क्र.संं. पद नाम थर सम्पर्क नं.
वडा सचिव राजु खत्री ९८४१३१४७४७
सहायक कर्मचारी रिक्त  
कार्यालय सहयोगी श्याम सुवाल  

 

Nepali