वडा नं. ५ को कार्यालय, काथु गणेशस्थान

जनप्रतिनिधिहरको विवरण

क्र.सं. पद नाम थर सम्पर्क नम्बर
वडा अध्यक्ष बलराम अधिकारी ९८५१११७४३९
वडा सदस्य राजकुमार भालु ९८०११७७८८७
वडा सदस्य सागर मानन्धर ९८०८९५२५१९
महिला वडा सदस्य - -
दलित महिला वडा सदस्य ज्ञानु मिजार ९८०३९२००२६

 

Nepali