वडा नं. ४ को कार्यालय, उग्रचण्डी, नाला

जनप्रतिनिधिहरको विवरण

क्र.सं. पद नाम थर सम्पर्क नम्बर
वडा अध्यक्ष श्याम सुनदर श्रेष्ठ ९८५१०९५१५८
वडा सदस्य प्रेम काजी श्रेष्ठ ९८४९३१९७८७
वडा सदस्य रेशम लाल नेपाली ९८४१२२८४५८
महिला वडा सदस्य तकु माया बजगार्इ ९८४९६८४०११
दलित महिला वडा सदस्य - -

 

Nepali