वडा नं. ४ को कार्यालय, उग्रचण्डी, नाला

जनप्रतिनिधिहरको विवरण

क्र.सं. पद नाम थर सम्पर्क नम्बर
वडा अध्यक्ष श्याम सुन्दर श्रेष्ठ ९८५१०९५१५८
वडा सदस्य प्रेम काजी श्रेष्ठ ९८४९३१९७८७
वडा सदस्य रेशम लाल नेपाली ९८४१२२८४५८
महिला वडा सदस्य टुक माया बजगार्इ ९८४९६८४०११
दलित महिला वडा सदस्य ज्योती बोगटी ९८४९०७७२६०

कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण

क्र.सं. पद नाम थर सम्पर्क नं.
वडा सचिव थमुनारायण भण्डारी ९८५११२१३७१
सहायक कर्मचारी सरीता श्रेष्ठ  
कार्यालय सहयोगी गंगा पराजुली  

 

Nepali