वडा नं. ३ को कार्यालय, ठूलोचाैर, नाला

जनप्रतिनिधिहरको विवरण

क्र.सं. पद नाम थर सम्पर्क नम्बर
वडा अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद दाहाल ९८४१५१००७२
वडा सदस्य बुदि्दमान तामाङ ९८४३५६७४२०
वडा सदस्य रामकृष्ण बजगार्इ ९८४३५२८११०
महिला वडा सदस्य मैया दाहाल ९८४१००४५०६
दलित महिला वडा सदस्य कान्छी विश्वकर्मा ९८१३०७८६६४

कर्मचारीहरूको विवरण

क्र.सं. पद नाम थर सम्पर्क नं.
वडा सचिव सन्तोष न्याैपाने ९८४३११६७८७
सहायक कर्मचारी रिक्त्त  
कार्यालय सहयोगी कविता बजगार्इ  

 

Nepali
Population: 
3905
Ward Contact Number: 
९८४३११६७८७