वडा नं. २ को कार्यालय, घिमिरे गाँउ, नाला

जनप्रतिनिधिहरुको विवरण

क्र.सं. पद नाम थर सम्पर्क नं.
वडा अध्यक्ष हरिशरण घिमिरे ९८५१०९२१११
वडा सदस्य गंगा प्रसाद घिमिरे ९८६१३९०५६३
वडा सदस्य नवराज घिमिरे ९८४११०४९२०
महिला वडा सदस्य कमला घिमिरे ९८६१३९०५६३
दलित महिला वडा सदस्य रुपा मिजार ९८४९३४८८६७

कर्मचारीहरूको विवरण

क्र.सं. पद नाम थर सम्पर्क नं.
वडा सचिव महेश्वर घिमिरे ९८४१२०३१०९
सहयक कर्मचारी नन्द प्रसाद घिमिरे  
कार्यालय सहयोगी रिक्त  

 

Undefined