वडा नं. १ को कार्यालय, पाण्डे गाँउ, नाला

जनप्रतिनिधिहरको विवरण

क्र.सं. पद नाम थर सम्पर्क नं.
वडा अध्यक्ष पिताम्बर दुलाल ९७४१००१३९५
वडा सदस्य कपिल देव दुलाल ९८२३४०७१७४
वडा सदस्य विकास मग्राती ९८४९१७२४९२
महिला वडा सदस्य - -
दलित महिला वडा सदस्य सानी सुनार ९८१३२४९६२५

 

Nepali