वडा नं.९ को कार्यालय, लाइकु दरवार

जनप्रतिनिधिहरको विवरण

क्र.सं. पद नाम थर सम्पर्क नम्बर
वडा अध्यक्ष सेर बहादुर सुवाल ९८४१३८८३१३
वडा सदस्य निल कमल शाही ९८४३४२६५८७
वडा सदस्य नेत्र प्रसाद अधिकारी ९८५१०५१८६२
महिला वडा सदस्य - -
दलित महिला वडा सदस्य सोभा मिजार ९८६०५१२६४४

Nepali