वडा नं.८ को कार्यालय, भलाखाटोल

जनप्रतिनिधिहरको विवरण

क्र.सं. पद नाम थर सम्पर्क नम्बर
वडा अधयक्ष दान बहादुर मानन्धर ९८४३१८८२५०
वडा सदस्य नजरमान कपाली ९८५१०८१३२४
वडा सदस्य रत्न भक्त पोते ९८४१४३२३५४
महिला वडा सदस्य राम प्यारी पोते ९८४१७५३२४७
दलित महिला वडा सदस्य गंगा वर्देवा ९८४१००५७८५

 

Nepali